• Czcionka

 • Pomniejsz czcionkę
 • Powiększ czcionkę
Jak korzystać z Portalu TFG?

Materiały ułatwiające korzystanie z Portalu TFG przygotowane dla poszczególnych grup użytkowników.

Dla obywatela:

Instrukcje:

 1. Zakładanie konta – instrukcja rejestracji konta obywatela krok po kroku.
 2. Logowanie jako obywatel – sposób logowania na zarejestrowane konto.

Filmy instruktażowe:

 1. Sprawdzenie roszczenia – sposób weryfikacji statusu roszczenia złożonego przez obywatela w związku z niewypłacalnością przedsiębiorcy turystycznego.

Dla przedsiębiorcy:

Filmy instruktażowe:

 1. Rejestracja przedsiębiorcy turystycznego – zakładanie konta administratora oraz zarządzanie kontami użytkowników.
 2. Składanie deklaracji – proces składania deklaracji w portalu.
 3. Składanie korekt deklaracji oraz opłacanie składek – jak skorygować złożoną deklarację oraz w jaki sposób dokonywać płatności składek.

Podręczniki:

 1. Podręcznik dla przedsiębiorcy turystycznego

Dla instytucji:

Podręczniki:

 1. Podręcznik dla gwarantów
 2. Podręcznik dla urzędów marszałkowskich - Portal
 3. Podręcznik dla urzędów marszałkowskich - Ewidencja
 4. Podręcznik dla Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dla wszystkich użytkowników:

Filmy instruktażowe:

 1. Obsługa korespondencji – wysyłanie wiadomości oraz udzielanie odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną w portalu TFG.
 2. Obsługa powiadomień – obsługa powiadomień otrzymywanych w portalu TFG.

Stopka