• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Deklaracja TFP – nowa funkcjonalność

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy turystyczni mają obowiązek przekazywania składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy. Składki powinny być naliczane od umów zawartych od 1 stycznia 2021 r., a pierwsze deklaracje TFP należy złożyć do 21 lutego 2021 r. za styczeń 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną.

Od 12 lutego 2021 r. organizatorzy turystyki posiadający konto w portalu TFG mogą korzystać nie tylko ze zdalnej formy składania deklaracji TFG, ale również przekazywania informacji o wysokości składek na TFP.

Po zalogowaniu się na swoje konto w Portalu i wybraniu w menu obszaru „Deklaracje” użytkownik ma możliwość złożenia deklaracji TFP. Dla ułatwienia procesu system automatycznie uzupełni formularz deklaracji TFP wartościami wykazanymi przez przedsiębiorcę w deklaracji TFG.

Składkę na TFP należy uiszczać na inny numer rachunku bankowego niż składkę na TFG. Numery rachunków zostaną wyświetlone na potwierdzeniu złożenia deklaracji oraz po wyborze przycisku "Sprawdź numery kont bankowych", znajdującym się na stronie głównej po zalogowaniu. Informacja o nadanych rachunkach zostanie przekazana również listem lub korespondencją elektroniczną w portalu TFG, jeśli przedsiębiorca wyraził zgodę na tę formę korespondencji.

W Bazie wiedzy znajdują się materiały informacyjne, w tym filmy instruktażowe, które ułatwią korzystanie z Portalu TFG.


Stopka