• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Deklaracja TFP

Obowiązek składania deklaracji

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy turystyczni zarejestrowani jako organizatorzy turystyki mają obowiązek składania deklaracji do Turystycznego Funduszu Pomocowego. Deklaracje TFP zawierają:

  • wyliczenie wysokości należnych składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy,
  • liczbę i rodzaj umów o udział w imprezie turystycznej zawartych w danym miesiącu oraz liczbę podróżnych objętych umowami
  • informacje o zabezpieczeniach finansowych posiadanych w okresie, za jaki jest składana deklaracja oraz o podmiotach ich udzielających,
  • informację o umowach rozwiązanych oraz liczbie podróżnych objętych tymi umowami (obowiązuje od grudnia 2021 r.)

Kiedy składać deklarację?

Podmiot będący organizatorem turystyki zobowiązany jest składać deklarację za każdy miesiąc, w którym prowadził działalność.

Obowiązek złożenia deklaracji istnieje również w przypadku, gdy w danym miesiącu nie zostanie zawarta żadna umowa z podróżnym, jak również w przypadku zawarcia umów, w stosunku do których nie powstaje obowiązek uiszczenia składki.

Składki powinny być naliczane od umów zawartych od 1 stycznia 2021 r.

W jaki sposób złożyć deklarację?

Deklaracje TFP można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Po zalogowaniu się na swoje konto w Portalu TFG i wybraniu w menu obszaru „Deklaracje” użytkownik ma możliwość złożenia deklaracji TFP.

Dla ułatwienia procesu, system automatycznie uzupełnia formularz deklaracji TFP wartościami wykazanymi przez przedsiębiorcę w deklaracji TFG za ten sam okres rozliczeniowy.


W Bazie wiedzy znajdują się materiały informacyjne, w tym filmy instruktażowe, które ułatwią korzystanie z Portalu TFG.


Stopka