• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Deklaracja TFP

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy turystyczni mają obowiązek przekazywania składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy. Składki powinny być naliczane od umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Deklaracje TFP można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Po zalogowaniu się na swoje konto w Portalu i wybraniu w menu obszaru „Deklaracje” użytkownik ma możliwość złożenia deklaracji TFP. Dla ułatwienia procesu, system automatycznie uzupełni formularz deklaracji TFP wartościami wykazanymi przez przedsiębiorcę w deklaracji TFG.

Składkę na TFP należy uiszczać na inny numer rachunku bankowego niż składkę na TFG. Numery rachunków zostaną wyświetlone na potwierdzeniu złożenia deklaracji oraz po wyborze przycisku "Sprawdź numery rachunków bankowych", znajdującym się na stronie głównej po zalogowaniu. Informacja o nadanych rachunkach zostanie przekazana również listem lub korespondencją elektroniczną w portalu TFG, jeśli przedsiębiorca wyraził zgodę na tę formę korespondencji.

W Bazie wiedzy znajdują się materiały informacyjne, w tym filmy instruktażowe, które ułatwią korzystanie z Portalu TFG.


Stopka