• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę

Weryfikacja statusu roszczenia - ZPUTFG

Weryfikacja statusu roszczenia

Rachunek bankowy
Rachunek bankowy
Adres
Adres
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UFG, podanych powyżej Danych Osobowych w celu wyszukania statusu mojej sprawy. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podane dane nie zostaną utrwalone przez UFG, a jedynie tymczasowo przetworzone do momentu udzielenia odpowiedzi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UFG, podanych powyżej Danych Osobowych w celu wyszukania statusu mojej sprawy. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podane dane nie zostaną utrwalone przez UFG, a jedynie tymczasowo przetworzone do momentu udzielenia odpowiedzi.