• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Ogłoszone niewypłacalności

Informacje o niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych

Bieżące informacje o niewypłacalnościach biur podróży są publikowane w EwidencjiInformacja o niewypłacalności jest dostępna w dziale III księgi ewidencyjnej danego biura podróży (Status działalności) oraz w katalogu i raporcie (Przedsiębiorcy turystyczni, którzy złożyli oświadczenie o niewypłacalności).

Bardziej szczegółowe informacje o trybie postępowania w przypadku niewypłacalności danego biura podróży zazwyczaj znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę danego biura. By dowiedzieć się, na stronie którego Urzędu Marszałkowskiego szukać informacji na temat biura podróży, które stało się niewypłacalne, należy znaleźć informacje o tym biurze w Ewidencji i sprawdzić w danych przedsiębiorcy pozycję Organ dokonujący wpisu do Rejestru. Adresy stron internetowych Urzędów Marszałkowskich wszystkich województw znajdują się w tutaj.

Dodatkowe pytania związane z niewypłacalnością biura podróży prosimy kierować bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego województwa, w którym znajduje się siedziba danego biura.


Niewypłacalności obsługiwane przez TFG:

DAPIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

nr ewidencyjny: 11047

województwo: mazowieckie

termin niewypłacalności: grudzień 2021

Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego

nr ewidencyjny: 11432

województwo: pomorskie

termin niewypłacalności: październik 2021

Grupa Tur-Media sp. z o.o.

nr ewidencyjny: 21604

województwo: świętokrzyskie

termin niewypłacalności: maj 2021

BaJa Team Jarosław Lewiński

nr ewidencyjny: 7796

województwo: kujawsko-pomorskie

termin niewypłacalności: styczeń 2021

Biuro Podróży HERMES TRAVEL Zawada Katarzyna Monika

nr ewidencyjny: 9236

województwo: mazowieckie

termin niewypłacalności: listopad 2020

Biuro Turystyczne Ka-Ma Katarzyna Stein

nr ewidencyjny: 9080

województwo: śląskie

termin niewypłacalności: sierpień 2020

AKTYWNI + LESZEK KOBYŁECKI

nr ewidencyjny: 10089

województwo: mazowieckie

termin niewypłacalności: czerwiec 2020

WIKTOR BIURO TURYSTYKI MAŁGORZATA OBRĘBSKA z siedzibą w Łodzi

nr ewidencyjny: 3293

województwo: łódzkie

termin niewypłacalności: październik 2019

ROBERT OCHWAT OLIMP-CENTRUM PROMOCJI I LAST MINUTE z siedzibą w Krakowie

nr ewidencyjny: 4687

województwo: małopolskie

termin niewypłacalności: marzec 2019

MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska Paweł Tyczyński sp. j. z siedzibą w Pile

nr ewidencyjny: 266

województwo: wielkopolskie

termin niewypłacalności: czerwiec 2018


Stopka