• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Ogłoszone niewypłacalności

Informacje o niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych

Bieżące informacje o niewypłacalnościach biur podróży są publikowane w EwidencjiInformacja o niewypłacalności jest dostępna w dziale III księgi ewidencyjnej danego biura podróży (Status działalności) oraz w katalogu i raporcie (Przedsiębiorcy turystyczni, którzy złożyli oświadczenie o niewypłacalności).

Bardziej szczegółowe informacje o trybie postępowania w przypadku niewypłacalności danego biura podróży zazwyczaj znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę danego biura podróży. By dowiedzieć się na stronie, którego Urzędu Marszałkowskiego szukać informacji na temat biura podróży, które stało się niewypłacalne, należy znaleźć informacje o tym biurze w Ewidencji i sprawdzić w danych przedsiębiorcy pozycję Organ dokonujący wpisu do Rejestru. Adresy stron internetowych Urzędów Marszałkowskich wszystkich województw znajdują się w tutaj.

Dodatkowe pytania związane z niewypłacalnością biura podróży prosimy kierować bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę danego biura podróży.


Niewypłacalności obsługiwane przez TFG

WIKTOR BIURO TURYSTYKI MAŁGORZATA OBRĘBSKA z siedzibą w Łodzi

nr ewidencyjny: 3293

województwo: łódzkie

termin niewypłacalności: październik 2019

ROBERT OCHWAT OLIMP-CENTRUM PROMOCJI I LAST MINUTE z siedzibą w Krakowie

nr ewidencyjny: 4687

województwo: małopolskie

termin niewypłacalności: marzec 2019

MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska Paweł Tyczyński sp. j. z siedzibą w Pile

nr ewidencyjny: 266

województwo: wielkopolskie

termin niewypłacalności: czerwiec 2018


Stopka