• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Aktualności
Ustawa o zarachowaniu składek TFP została opublikowana 2023-02-24
Ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana....
Więcej >
Raty TFZ zostały przesunięte 2022-11-15
Przesunięto terminy spłaty rat do TFZ przedsiębiorcom spełniającym kryteria określone w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...
Więcej >
W pełni elektroniczne deklaracje TFG i TFP 2022-10-27
5 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy uwzględniającej zmiany dotyczące sposobu składania przez przedsiębiorców turystycznych deklaracji TFG i TFP. Obie deklaracje można będzie składać wyłącznie elektronicznie. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi...
Więcej >
Odroczenie spłaty rat do TFZ 2022-10-27
Opublikowano ustawę o odroczeniu spłaty rat do TFZ dla przedsiębiorców, których kryzys w turystyce dotknął najbardziej. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem...
Więcej >
Odpowiedzi na pytania dotyczące zwrotu środków za odwołane imprezy turystyczne w Ukrainie 2022-03-17
Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało listę pytań i odpowiedzi dotyczących Turystycznego Funduszu Pomocowego w związku z uruchomieniem zwrotów za niezrealizowane imprezy turystyczne na terytorium Ukrainy. Treść dostępna jest na stronie Ministerstwa....
Więcej >

Stopka