• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Aktualności
Ustawa o zarachowaniu składek TFP została opublikowana 2021-12-17
Ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana....
Więcej >
Ważne zmiany w przepisach 2021-12-06
2 grudnia przegłosowano zmiany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta. Zwrot...
Więcej >
Wznowienie spłaty rat w TFZ 2021-12-06
31 grudnia upływa termin spłaty pierwszej raty dla przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia udzielonego przez TFZ w związku z wybuchem pandemii. Według pierwotnych przepisów, termin spłaty pierwszej raty przypadał na 21 kwietnia 2021. 1 lipca opublikowano...
Więcej >
Przypomnienie o korekcie błędnych deklaracji 2021-08-20
Błędy zawarte w deklaracjach uniemożliwiają ich prawidłowe złożenie, dlatego 16 sierpnia przedsiębiorcy turystyczni otrzymali poprzez portal TFG powiadomienia o konieczności korekty błędnych deklaracji. Poprawa błędów w deklaracji jest obowiązkiem przedsiębiorcy...
Więcej >
Nowy termin spłaty rat do TFZ 2021-07-02
1 lipca opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Uchwalone...
Więcej >

Stopka