• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Aktualności
Odpowiedzi na pytania dotyczące zwrotu środków za odwołane imprezy turystyczne w Ukrainie 2022-03-17
Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało listę pytań i odpowiedzi dotyczących Turystycznego Funduszu Pomocowego w związku z uruchomieniem zwrotów za niezrealizowane imprezy turystyczne na terytorium Ukrainy. Treść dostępna jest na stronie Ministerstwa....
Więcej >
Pierwsze zwroty z TFP 2022-03-04
Uruchamiamy procedurę zwrotów wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne na terytorium Ukrainy. W dniu 8 marca 2022 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków od podróżnych oraz organizatorów turystyki o zwrot z TFP wpłat za imprezy turystyczne odwołane...
Więcej >
Ustawa o zarachowaniu składek TFP została opublikowana 2021-12-17
Ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana....
Więcej >
Ważne zmiany w przepisach 2021-12-06
2 grudnia przegłosowano zmiany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta. Zwrot...
Więcej >
Wznowienie spłaty rat w TFZ 2021-12-06
31 grudnia upływa termin spłaty pierwszej raty dla przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia udzielonego przez TFZ w związku z wybuchem pandemii. Według pierwotnych przepisów, termin spłaty pierwszej raty przypadał na 21 kwietnia 2021. 1 lipca opublikowano...
Więcej >

Stopka