• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Aktualności
Przedsiębiorco, sprawdź, czy nie wykonujesz działalności turystycznej 2023-07-26
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) rozpoczął współpracę z Fundacją Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego (CMRT). Obie instytucje będą wspólnie prowadzić działania informacyjne i edukacyjne z zakresu prawa turystycznego. Będą one skierowane do...
Więcej >
Zmiany na portalu TFG dla przedsiębiorców turystycznych 2023-07-26
Zmodyfikowaliśmy widok portalu TFG dla zalogowanych przedsiębiorców, aby dostarczyć użytkownikom więcej ważnych informacji. Poniżej opisujemy, co uległo zmianie. Powiadomienia Na górze strony głównej wyświetlamy komunikat o nieprzeczytanych powiadomieniach....
Więcej >
Ustawa o zarachowaniu składek TFP została opublikowana 2023-02-24
Ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana....
Więcej >
Raty TFZ zostały przesunięte 2022-11-15
Przesunięto terminy spłaty rat do TFZ przedsiębiorcom spełniającym kryteria określone w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...
Więcej >
Odroczenie spłaty rat do TFZ 2022-10-27
Opublikowano ustawę o odroczeniu spłaty rat do TFZ dla przedsiębiorców, których kryzys w turystyce dotknął najbardziej. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem...
Więcej >

Stopka