• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Składka TFP

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), wszyscy organizatorzy turystyki zobowiązani są m.in. do dokonywania terminowych wpłat składki w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Pomocowy. Składkę należy odprowadzić za każdego podróżnego objętego umową o udział w imprezie turystycznej w terminie do 21. dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy (Dz. U. 2020 poz. 2379), ustalające wysokość składek za umowy zawarte po 31 grudnia 2020 r. W przypadku, gdy wpłaty od podróżnych są przyjmowane w całości lub w części przed realizacją imprezy turystycznej, składki na TFP są takiej samej wysokości, jak składki na TFG. W przypadku, gdy wpłaty od podróżnych są w całości przyjmowane po realizacji imprezy turystycznej, składka na TFP wynosi 0 zł.

Składki powinny być naliczane dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r.

Składanie deklaracji na TFP jest możliwe wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu TFG.


Stopka