• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Jak korzystać z Portalu TFG?

Poniżej znajdują się filmy instruktażowe, które ułatwią korzystanie z Portalu TFG.

  1. Składanie deklaracji - w tym filmie pokazujemy, jak złożyć deklarację.
  2. Składanie korekt deklaracji oraz opłacanie składek - w tym filmie pokazujemy, jak skorygować deklarację oraz jak dokonać płatności.
  3. Rejestracja przedsiębiorcy turystycznego - w tym filmie pokazujemy, jak założyć konto administratora przedsiębiorcy turystycznego oraz w jaki sposób zarządzać kontami użytkowników.
  4. Obsługa niewypłacalności przez marszałków województw - w tym filmie pokazujemy, jak utworzyć niewypłacalność, złożyć dyspozycję wypłaty zaliczki oraz rozliczyć otrzymaną zaliczkę.
  5. Obsługa niewypłacalności przez gwarantów - w tym filmie pokazujemy, jak utworzyć nową niewypłacalność oraz przekazać listę roszczeń do wypłaty z TFG.
  6. Obsługa korespondencji - w tym filmie pokazujemy, w jaki sposób wysyłać wiadomości i udzielać odpowiedzi na korespondencję.
  7. Obsługa powiadomień - w tym filmie pokazujemy, jak obsługiwać powiadomienia.
  8. Sprawdzenie roszczenia - w tym filmie pokazujemy, jak zweryfikować status złożonego roszczenia.


Zachęcamy również do zapoznania się z podręcznikami dla poszczególnych grup użytkowników Portalu TFG. Podręczniki zawierają procedury rejestracji konta, logowania, a także dostępnych funkcjonalności i sposobu obsługi nowego Portalu TFG.

Podręcznik dla przedsiębiorcy turystycznego

Podręcznik dla gwarantów

Podręcznik dla urzędów marszałkowskich - Portal

Podręcznik dla urzędów marszałkowskich - Ewidencja

Podręcznik dla Ministerstwa RozwojuStopka