• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę

Baza Wiedzy - Szczegły Treści - ZPUTFG

Szczegóły treści

Zwrot wpłat podróżnym - Więcej informacji dla podróżnych
Archiwizuj treść
Po zmianie statusu treści na „Archiwalna”, niemożliwa będzie ponowna publikacja. Czy chcesz kontynuować?

Data dodania: 2020-11-25
Data modyfikacji: 2020-11-25

Wyświetleń: 51273

Źródło pochodzenia informacji:TFG

W celu wystąpienia przez podróżnego o zwrot środków za imprezę turystyczną odwołaną z powodu pandemii należy zarejestrować swoje konto w Portalu TFG (należy kliknąć na zielony przycisk z napisem „Obywatel” w prawym górnym rogu ekranu, obok napisu „Zaloguj jako”, po uprzednim wybraniu adresu tfg.ufg.pl).

UWAGA: wniosek jest dostępny po zalogowaniu, po naciśnięciu kafla „Wnioski COVID” widocznego w menu po lewej stronie, a następnie naciśnięciu przycisku „Złóż nowy wniosek” w górnym prawym rogu ekranu.

Nie należy składać wniosku w postaci korespondencji wysyłanej poprzez Portal lub e-mailem, ani w formie załącznika do takiej korespondencji.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat rejestracji konta i logowania oraz składania wniosku.

UWAGA: najczęściej popełniane błędy uniemożliwiające poprawną weryfikację wniosku podróżnego:

  • wpisanie ręcznie albo wklejenie nazwy organizatora turystyki zamiast wybrania z listy (należy wyszukać organizatora turystyki na rozwijalnej liście)
  • brak zatwierdzenia danych dotyczących wpłaty (po uzupełnieniu danych należy zatwierdzić dane klikając ikonę „v” z lewej strony tabeli z wpłatami)

W celu otrzymania zwrotu z Turystycznego Funduszu Zwrotów konieczne jest złożenie wniosku zgodnego z wnioskiem złożonym przez organizatora turystyki. W przypadku błędnego wypełnienia wniosku możliwość jego poprawienia zależy od rodzaju danych, których dotyczy błąd.

W przypadku błędnych wartości w poniższych polach wnioski organizatora turystyki i podróżnego nie zostaną połączone w parę i nie będą podlegać dalszej weryfikacji:

  • Nazwa organizatora (we wniosku podróżnego konieczny jest wybór wartości z rozwijalnej listy)
  • PESEL albo Rodzaj oraz Seria i Nr dokumentu tożsamości (w przypadku osób fizycznych) albo NIP (w przypadku firm)
  • Numer umowy albo rezerwacji (w przypadku braku numeru umowy albo rezerwacji we wniosku podróżnego należy zaznaczyć checkbox „Brak numeru umowy/rezerwacji”)
  • Data rozpoczęcia imprezy turystycznej (jeśli brak jest numeru umowy albo rezerwacji w obu wnioskach)
  • Data zawarcia umowy
  • Kwota i waluta wpłaty.

W takiej sytuacji nie będzie możliwe poprawienie złożonego wniosku, w związku z czym należy złożyć nowy wniosek z poprawnymi danymi.

W przypadku rozbieżności danych w pozostałych polach wnioski organizatora turystyki i podróżnego w wyniku weryfikacji otrzymają status „Wymaga uzupełnienia” i możliwa będzie edycja danych w złożonym wniosku. W takim przypadku zarówno organizator turystyki, jak i podróżny otrzyma powiadomienie w Portalu TFG (dostępne w zakładce Historia Powiadomień po zalogowaniu na konto w Portalu), w którym zawarte będą informacje o polach zawierających rozbieżności w połączonych wnioskach organizatora turystyki i podróżnego.

Załączniki
Słowa kluczowe